TEMSİLCİLİK YÖNETİCİ KADRO BİLGİLERİ

Oya Tuncalı – Büyükelçi/Temsilci

Buket Kop – Konsolos

Aslı Erkmen– Konsolos

Denil  Ertuğ –Muavin  Konsolos

Gülgün Özçelik – Eğitim ve Kültür Ataşesi

İsmet Ramiz – Enformasyon Tanıtma ve Basın Ataşesi