TEMSİLCİLİK YÖNETİCİ KADRO BİLGİLERİ

Oya Tuncalı – Büyükelçi/Temsilci

Buket Kop – Konsolos

Ülkü Alemdar – Konsolos

Esra Emin – Konsolos

Dilşad Şenol – Konsolos

Gülgün Özçelik – Eğitim ve Kültür Ataşesi

İsmet Ramiz – Enformasyon Tanıtma ve Basın Ataşesi