SAĞLIK BAKANLIĞI 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Karar No:5 10 Ağustos 2020 itibarı ile alınan tavsiye niteliğindeki kararlar şunlardır. 1. 13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren (13 Ağustos 2020 tarihi dahil) İngiltere’den adaya gelecek KKTC’de konut sahibi olan yabancı uyruklular ve KKTC vatandaşları uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemeleri kaydı ile KKTC’ye giriş yapabileceklerdir. Bu kişilere KKTC’ye girişte 2. bir PCR testi yapılacak ve 7 gün süre ile ev karantinasında kalacaklardır. Sağlık Bakanlığı yetkililerine verilen adreslerinde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği yetkililer tarafından karantina koşullarına uyulup uyulmadığı denetlenecektir. Karantina süresince kesinlikle eve ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Karantina koşullarına uymayanlar otel karantinasına alınıp ilgili mevzuat uyarınca haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Gerek görülmesi halinde 7 günlük karantina süresi tamamlanan kişilere 3. PCR testi yapılacaktır. 2. Yukarıda belirtilen kategoriler dışında kalan İngiltere’den KKTC’ye gelen gelen otelde konaklayacak yabancı uyruklu kişiler ve KKTC’de ikametgahı bulunmayan kişiler; uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu belgelemeleri kaydı ile KKTC’ye giriş yapabileceklerdir. Bu kişilere KKTC’ye girişte 2. bir PCR testi yapılacak ve 7 günlük merkez karantina otellerinde karantina altında tutulacaktır. Gerek görülmesi halinde 7 günlük karantina süresi tamamlanan kişilere 3. PCR testi yapılacaktır.