29 Kasım 2016 – 27 Ocak 2017 tarihleri arasında (27 Ocak 2017 günü saat 24.00’e kadar) yürürlükte kalacak olan Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası kapsamında uygulanacak  “MUHACERET AFFI” 27 Kasım 2016 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sözkonusu yasa uyarınca uygulanacak muhaceret affının vize aşımından dolayı para cezası bulunan tüm yabancı uyruklu kişileri kapsamaktadır. Ayrıca, muhaceret affından önce izinsiz ikamet etme veya kaçak çalışma nedeniyle KKTC’den ihraç edilen kişiler de aftan yararlanabilecek olup, ihraç edilmiş kişilerin ihraç kararlarının kaldırılması için yurtiçinde Muhaceret Dairesi’ne vekalet verecekleri bir kişi aracılığıyla, yurtdışında ise ekte sureti sunulu dilekçe örneğiyle Büyükelçilik, Başkonsolosluk, Konsolosluk veya Temsilciliklerimize şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Daha önce Yasa Gücünde Kararname ile çıkarılan muhaceret affından yararlanmak için müracaatta bulunup, elinde aftan yararlanabileceği yönünde yazı bulunanlar dahil, Kararname’den yararlanmayan kişilerin tekrar müracaat etmesi gerekmektedir.

Muhaceret Affıyla ilgili ihtiyaç duyulması halinde, Muhaceret Dairesi’nin 0090 392 611 1015 ve 0090 392 611 1022 numaralı telefonlardan daha detaylı bilgi alınabilecektir.