Gerekli Belgeler:

Önemli Not:

Vatandaşlarımızın pasaport veya kimlik kartları ile birlikte şahsen başvurmaları üzerine vekaletname, muvafakatname, tereke ataması veya feshi gibi belgelerde yalnız imza tasdiği yapılmaktadır. Bu tip belgelerin önceden hazırlanıp getirilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen tasdik işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın Temsilciliğimize ulaşım zorlukları var ise bu tip belge veya evraklarının Birleşik Krallık Sınırları içerisinde faaliyet gösteren herhangi bir Noter (Notary Public) veya Avukat (Solicitor) tarafından onaylanıp mühürlendikten sonra müracaatçının Kimlik Kartı veya Pasaport kopyası ile birlikte Temsilcilik adresine posta yolu ile gönderilmesi halinde Tasdik işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. Posta yolu ile gönderilen tasdik işlemlerinde ücret, sadece Postal Order ile kabul edilmektedir.