Vekaletname (tek imza) £25
Vekaletname (iki ya da daha fazla imza) £48
Avukat Tasdikli  Vekaletnameler £25
Tasdik, Aslına Uygunluk Teyidi £25
Askerlik Erteleme £25
Yurtdışında Doğumlar Kütüğüne Kayıt £3
Ölüm Kaydı £3
TC Belgesi £25
KKTC Yurttaşlığına Kabul Harcı £191
Bekarlık Belgesi (Evlenmek için yapılan müracaat) £25
Karakter Belgesi Müracaatı £25
Vize müracaatı £48

PASAPORT HARÇLARI

İlk Kez Yenileme £98
Yıpranmış/ Kayıp £177
Acil Pasaport £147
Laisse – passe( Geçici Seyahat Belgesi) £10

KİMLİK KARTI HARÇLARI

İlk Kez Müraccat / Yenileme £41
İkinci Kez Yenileme £51
Üçüncü Kez Yenileme £79

KAYIP KİMLİK KARTLARI

Birinci kez kayıp kimlik kartı               £62

İkinci kez kayıp kimlik kartı                 £ 79

Üçüncü kez kayıp kimlik kartı            £106

Dördüncü kez ve daha fazlası            £131

(2020) yılı harçları, 1 Ocak  2020 tarihinden itibaren Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir)