Gerekli Belgeler:

 1. Yerel makamlardan alınacak Medeni Hal Belgesi (Certificate of no impediment veya avukat ya da noter tarafından hazırlanmış Statutory Declaration) ve Birleşik Krallık’taki bir yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi
 2. Müracaat sahibine ait Pasaport ve varsa KKTC Kimlik Kartı
 3. Müracaat sahibi ile iki şahidin, pasaportları ile birlikte, Konsolosluğumuzda hazır bulunmaları gerekmektedir
 4. Büyük boy Doğum Belgesi (anne ve baba ismini içeren) ve Birleşik Krallık’taki bir yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi
 5. Müracaat sahibi boşanmış ise, avukat tasdikli Boşanma Belgesi ve Birleşik Krallık’taki bir yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi
 6. Müracaat sahibinin eski eşi hayatta değil ise, Ölüm Belgesi ve Birleşik Krallık’taki bir yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesi
 7. Harç  Nakit veya  Postal Order ‘KKTC CONSOLIDATE FUND’ adına

Önemli Not:

 • Temsilciliğimizden alınan Bekarlık Belgesi, verildiği tarihten itibaren 3 ay geçerlidir.
 • Temsilciliğimize ulaşım zorlukları bulunanlar, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Bekarlık Belgesi temin edebilirler:
 1. Posta yolu ile:Öncelikle, Konsolosluğumuzdan temin edilecek olan Bekarlık Belgesi Müracaat Formu doldurulur. Anılan müracaat formu ile yukarıda belirtilen tüm evrakların suretleri Birleşik Krallık Sınırları içerisinde faaliyet gösteren herhangi bir Noter (Notary Public) veya Avukat (Solicitor) tarafından tasdik edilir ve işlem için Temsilciliğimiz adresine gönderilir. (Bu yöntemle yapılacak müracaatlarda ödeme sadece Postal Order ile yapılabilmektedir.)
 2. Adına/Namına:Müracaat sahibi, adına tüm ilgili işlemleri yapması amacıyla bir yakınını vekili olarak tayin edebilir. Bu durumda, sadece Noter veya Avukat tarafından tasdik edilmiş Yeminli Beyanname (Statutory Declaration) geçerlidir. Anılan beyannamede (Statutory Declaration) vekil olarak tayin edilenin, Bekarlık Belgesi talebinde bulunan müracaat sahibi adına işlem yapması hususunda yetkili kılındığı açıkça belirtilmelidir. Vekil olarak tayin edilen, yukarıda belirtilen tüm belgelerle birlikte kendi pasaportunu da getirmelidir.

 

 • Bekarlık Belgesi, Konsolosluk birimimize başvuru tarihinden 1 gün sonra teslim edilecektir.