1. 58’İNCİ DÖNEM BEDELLİ ASKERLİK YOKLAMASI, 19 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASAL VE SEFERBERLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE (LEFKOŞA) 08.00- 12.30 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.
 2. BEDELLİ ASKERLİK YAPMAK MAKSADIYLA GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ASAL VE SEFERBERLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU YAPANLAR VE KENDİLERİNE BU YOKLAMAYA KATILMALARI İÇİN ÇAĞRI PUSULASI TEBLİĞ EDİLEN / GÖNDERİLEN YÜKÜMLÜLER, YOKLAMAYA GELİRKEN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ BERABERLERİNDE BULUNDURACAKLARDIR.
  A. KKTC KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ,
  B. T.C. KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ VE T.C. NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİNİN ASLI (ÇİFT UYRUKLULAR İÇİN),
  C. KKTC DOĞUM KAYIT BELGESİNİN ASLI,
  Ç. PASAPORT VE FOTOKOPİSİ,
  D. BEŞ ADET 2,5 X 3,2 CM. EBADlNDA FOTOĞRAF,
  E. POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHACERET MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALACAKLARI KKTC’NE GİRİŞ – ÇIKIŞ BELGESİ,
  F. BANKAYA YATIRILAN DÖVİZ YATIRMA FİŞİ VE MAKBUZU,
  G. VARSA, SAĞLIK PROBLEMİYLE İLGİLİ RAPORLAR.

3. RADYO, TELEVİZYON VE YAZILI BASlN YOLUYLA YAPILAN BU DUYURULAR DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ İLE 59/2000 SAYILI ASKERLİK YASASI’NIN 25’İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE YÜKÜMLÜLERE YAZILI TEBLİGAT YAPlLMlŞ GİBİ KABUL EDİLECEK VE DUYURULA RAĞMEN MEŞRU BİR ÖZRÜ OLMAKSlZlN DUYURU YAPILAN TARİH VE YERDE HAZlR BULUNMAYANLAR YOKLAMA KAÇAĞI SUÇUNU İŞLEYECEKLERİ İÇİN HAKLARINDA YASAL İŞLEM YAPILACAK VE BEDELLİ/ ÖZEL STATÜDE ASKERLİK HAKKlNI KAYBEDECEKLERDİR.

4. YÜKÜMLÜLER BU DUYURU METNİNE VE KONUYLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİYE www.mucahit.net İNTERNET ADRESİNİN ANA SAYFASINDAN ULAŞABİLECEKLERDİR.

ÖNEMLE DUYURULUR

ASAL ŞUBE İLETİŞİM BİLGİLERİ :
Telefon numaraları : 0392 227 1275, 0392 227 2007, 0392 227 6602 ve 0392 228 9235
Fax Numarası : 0392 228 6663
E-Mail Adresi : asal@guvkk.net