Birleşik Krallık hükümetince, Windrush Compensation Scheme isimli devlet örgütünün Mayıs 2018 itibarı ile ‘Windrush Generation’ üyelerinin eylemlerinden dolayı Birleşik Krallık’taki yasal haklarının vermiş olduğu fayda ve hizmetlerden yararlanamayan yabancı uyruklular için yapılan hataları düzeltmek adına önlemler alınacağı duyurulmuştur.

Tazminat planı oluşturmayı da içermekte olan önlemler, Karayip vatandaşlarıyla sınırlı olmadığı ve 1 Ocak 1973’ten önce İngiltere’ye göç eden hemen hemen tüm İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) vatandaşları ile 31 Aralık 1988’den önce İngiltere’ye göç eden yabancı uyrukluları kapsamaktadır.

Oluşturulan tazminat planı başvurular için açık olup başvuru şartlarına ilişkin detaylı bilgiye http://www.gov.uk.guidance/windrush-scheme adresinden ulaşılabilmektedir.

Tüm halkımıza saygıyla duyurulur.