Büyükelçi Oya Tuncalı, Bickley Türk Okulunun karne gününe ve yılsonu etkinliğine katılmıştır.